Veľká Británia - zástava FB
 • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
  [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
 • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
 • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2015/2016 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na rok 2015 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Voľby do VR MÚ SAV

Dňa 17. 10. 2016 sa uskutočnili voľby do Vedeckej rady MÚ SAV.

Zápisnica s priebehom a výsledkami volieb. [pdf]

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava
Dátum: 10. 11. 2016, 09.00-12.50

Program prednášok


 • 09.00 - 09.50: doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.
     Ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární
 • 10.00 - 10.50: Ing. Igor Mračka, PhD.
     Príbeh grafickej karty – cesta od počítačovej hry k vede
 • 11.00 - 11.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.
     Fyzik s basketbalovou loptou
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Martin Plávala
     Aké veľké je nekonečno a prečo to už storočie trápi fyzikov?

Deň otvorených dverí MÚ SAV, Košice


Miesto: Matematický ústav SAV, Grešákova 6, Košice
Dátum: 10. 11. 2016, 09.30-12.35

Program prednášok


 • 09.30 - 09.35
     Privítanie
 • 09.35 - 10.05: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
     Matematika - prostriedok na dorozumenie
 • 10.10 - 11.50: Mgr. Peter Mlynárčik
     Prečo študovať informatiku
 • 11.55 - 12.35: Ing. Michal Hospodár
     Zaujímavá informatika

Ostatné podujatia

 • 7.11.2016, 09.15-10.00: RNDr. Emília Halušková, PhD.
     Matematické prekvapenie pre futbalistov (prednáška)
  Miesto: ZŠ Demänovská cesta v Liptovskom Mikuláši

Úspešná obhajoba

Dňa 22. 9. 2016 prebehla úspešne obhajoba dizertačnej práce doktorandky

Mgr. Kristíny Čevorovej.

 

Blahoželáme.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.