Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Faktúry

2017

Počet nájdených faktúr v roku 2017: 60

KDF Dodávateľ
IČO
Adresa
Príjemca dátum
doručenia faktúry
dátum
dodania služby
Id zmluvy dátum
vystavenia
faktúry
dátum
splatnosti
faktúry
Id objedn.
Účel Suma
Súbor(y)
064/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.03.2017 16.03.2017
  13.03.2017 28.03.2017
 
tel. náklady MÚ SAV Bratislava 64,69 EUR
s DPH
 
063/2017 THS ústavov spoločenských vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.03.2017 23.03.2017
  14.03.2017 29.03.2017
 
OLO,voda, tel. sig. 5,11 EUR
s DPH
 
062/2017 Československé sdružení užívatelu TeXu
(IČO: 00536580)
Adresa:
Nejedlého 1,
63800 Brno
Matematický ústav SAV 23.03.2017 23.03.2017
  19.03.2017 30.06.2017
 
členské príspevky užívateľa TEXU 80,00 EUR
s DPH
 
061/2017 TU v Košiciach
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 22.03.2017 22.03.2017
  08.03.2017 28.04.2017
 
energie za 2. štvrťrok 2016 905,00 EUR
s DPH
 
060/2017 I.E.G. Stravovacie služby
(IČO: 11707402)
Adresa:
Hody 1650, 924 01 Galanta
Matematický ústav SAV 14.03.2017 14.03.2017
  07.03.2017 27.03.2017
2017017
Stravné lístky odd. informatiky 52,00 EUR
s DPH
 
059/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.03.2017 13.03.2017
  03.03.2017 27.03.2017
 
telefon odd. informatiky 33,26 EUR
s DPH
 
057/2017 Digital Visions
(IČO: 31343180)
Adresa:
Kladnianska 60,
821 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.03.2017 10.03.2017
  01.03.2017 22.03.2017
 
predplatné PC Revue 26,00 EUR
s DPH
 
056/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
821 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.03.2017 08.03.2017
  02.03.2017 24.03.2017
 
tel náklady MÚ SAV Košice 16,17 EUR
s DPH
 
055/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 08.03.2017 08.03.2017
  02.03.2017 24.03.2017
 
tel. náklady B. Bystrica, Bratislava 80,30 EUR
s DPH
 
054/2017 Slovart G.T.G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.03.2017 09.03.2017
  03.03.2017 17.03.2017
2017015
kniha 37,40 EUR
s DPH
 
053/2017 Lamitec, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2017 07.03.2017
  06.03.2017 20.03.2017
2017013
kancelárske potreby 186,78 EUR
s DPH
 
052/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 07.03.2017 07.03.2017
  05.03.2017 19.03.2017
 
služby PO + B0ZP 100,00 EUR
s DPH
 
051/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  03.03.2017 20.03.2017
2017009
stravné lístky 1 856,90 EUR
s DPH
 
050/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  01.03.2017 16.03.2017
 
mobilné telefóny + mob. internety 253,96 EUR
s DPH
 
049/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.03.2017 03.03.2017
  28.02.2017 15.03.2017
 
vodné a stočné 24,87 EUR
s DPH
 
048/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  02.03.2017 17.03.2017
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
047/2017 SAV, úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 03.06.2017
  02.03.2017 17.03.2017
 
preddavok na 3/2017 300,00 EUR
s DPH
 
046/2017 GRATEX International
(IČO: 35743468)
Adresa:
Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 03.03.2017 03.03.2017
  01.03.2017 31.03.2017
2017011
tlačiareň + tonery 928,92 EUR
s DPH
 
045/2017 R. Minich-Autoškola
(IČO: 32101571)
Adresa:
Vápenná 13,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  02.03.2017 17.03.2017
2017008
školenie vodiča 24,00 EUR
s DPH
 
044/2017 Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 06.03.2017 06.03.2017
  28.02.2017 10.03.2017
2017012
ubytovanie a strava na výročnom seminári 71,74 EUR
s DPH
 
043/2017 DOXX - str. listky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 27.02.2017 27.02.2017
  24.02.2017 26.03.2017
2017013
stravné lístky 1 106,24 EUR
s DPH
 
042/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 21.02.2017 21.02.2017
  14.02.2017 01.03.2017
 
tel. signalizácia, OLO, zeleň 59,20 EUR
s DPH
 
041/2017 Technická univerzita v Košiciach
(IČO: 00397610)
Adresa:
Letná 9,
042 00 Košice
Matematický ústav SAV 20.02.2017 20.02.2017
  08.02.2017 28.02.2017
 
náklady za energie za 1. Q 2017 905,00 EUR
s DPH
 
040/2017 Skrivanek Slovensko
(IČO: 36409812)
Adresa:
Mlynská 22,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 21.02.2017 21.02.2017
  21.02.2017 28.02.2017
2017010
kurz AJ 187,19 EUR
s DPH
 
039/2017 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 20.02.2017 20.02.2017
  14.02.2017 22.02.2017
 
sadzba a príprava časopisu Math. Slovaca 588,00 EUR
s DPH
 
038/2017 T-com, a.s.
(IČO: 36763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 14.02.2017 14.02.2017
  02.02.2017 24.02.2017
 
tel. náklady odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
037/2017 DOXX - str. listky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 13.02.2017 13.02.2017
  27.01.2017 26.02.2017
2017004
stravné lístky 1 134,07 EUR
s DPH
 
036/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.02.2017 13.02.2017
  02.02.2017 24.02.2017
 
tel náklady MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
035/2017 Slovart G.T.G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.02.2017 13.02.2017
  09.02.2017 23.02.2017
2017007
Knihy 234,64 EUR
s DPH
 
034/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 13.02.2017 13.02.2017
  02.02.2017 24.02.2017
 
tel. poplatky odd. informatiky 80,57 EUR
s DPH
 
033/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.02.2017 10.02.2017
  10.02.2017 23.02.2017
 
vodné a stočné 54,47 EUR
s DPH
 
031/2017 I.E.G. Stravovacie služby
(IČO: 11707402)
Adresa:
Hodská 1650,
924 01 Galanta
Matematický ústav SAV 07.02.2017 07.02.2017
  25.01.2017 14.02.2017
2017006
Stravné lístky odd. informatiky 16,25 EUR
s DPH
 
030/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  01.02.2017 16.02.2017
 
služby mob. internetu, mob. operátorov 246,01 EUR
s DPH
 
029/2017 ORBIX,s.r.o.
(IČO: 44552131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.02.2017 01.02.2017
  31.01.2017 02.03.2017
2017005
letenky - Jiráskova + doktornadi 1 903,83 EUR
s DPH
 
028/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  03.02.2017 17.02.2017
 
služby PO + B0ZP 100,00 EUR
s DPH
 
026/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  01.02.2017 16.02.2017
 
preddavok na 2/2017 300,00 EUR
s DPH
 
026/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  02.02.2017 17.02.2017
2017003
stravné lístky 1 696,20 EUR
s DPH
 
025/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 06.02.2017 06.02.2017
  01.02.2017 16.02.2017
 
paušál za služby 2/2017 240,00 EUR
s DPH
 
024/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 01.02.2017 01.02.2017
  31.01.2017 15.02.2017
 
vyúčtovanie elektric. energie 971,49 EUR
s DPH
 
023/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 27.01.2017 27.01.2017
  26.01.2017 10.02.2017
 
telefónne poplatky 144,73 EUR
s DPH
 
022/2017 Ústav vied o zemi SAV
(IČO: 586943)
Adresa:
Dúbravska cesta 9,
845 07 Bratislava
Matematický ústav SAV 26.01.2017 26.01.2017
  26.01.2017 27.01.2017
 
nájomné za 1. štvrťrok Banská Bystrica 117,90 EUR
s DPH
 
021/2017 THS správa ústavov SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 25.01.2017 25.01.2017
  12.01.2017 27.01.2017
 
OLO, elektrina, vodné, stočné 66,89 EUR
s DPH
 
020/2017 GRATEX International
(IČO: 35743468)
Adresa:
Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 23.01.2017 23.01.2017
  23.01.2017 23.02.2017
2017002
PC komponenty 2 509,68 EUR
s DPH
 
019/2017 Principum,s.r.o.
(IČO: 35767111)
Adresa:
Pribišova 21
841 05 Bratislava
Matematický ústav SAV 18.01.2017 18.01.2017
  12.01.2017 19.01.2017
 
seminár úhrada 67,00 EUR
s DPH
 
016/2017 DOXX - str. listky
(IČO: 360391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  10.01.2017 09.02.2017
2017126
stravné lístky doxx 977,53 EUR
s DPH
 
015/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
(IČO: 00212041)
Adresa:
Klemensova 19,
813 64 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  12.01.2017 27.01.2017
 
OLO,výťahy 24,34 EUR
s DPH
 
014/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  02.01.2017 24.01.2017
 
tel. náklady odd. informatiky 32,99 EUR
s DPH
 
0132017 M. Benešová
(IČO: 33158441)
Adresa:
Púpavova 26,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  10.01.2017 24.01.2017
 
sadzba a príprava do tlače Mathmetica slovaca 973,00 EUR
s DPH
 
012/2017 SOFTIP,a.s.
(IČO: )
Adresa:
Galvaniho 7/D,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 16.01.2017 16.01.2017
  16.01.2017 17.01.2017
 
školenie SOFTIP 60,00 EUR
s DPH
 
011/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  04.01.2017 23.01.2017
 
zálohové platby na elektrickú energiu 300,00 EUR
s DPH
 
010/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  04.01.2017 23.01.2017
 
paušál za služby 240,00 EUR
s DPH
 
009/2017 S. Trubirohová
(IČO: 40252752)
Adresa:
Dunajská 20,
811 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 10.01.2017 10.01.2017
  08.01.2017 22.01.2017
 
služby PO + B0ZP 100,00 EUR
s DPH
 
008/2017 SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  05.01.2017 20.01.2017
2017122
stravné lístky 1 884,30 EUR
s DPH
 
007/2017 T-COM,a. s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  02.01.2017 24.01.2017
 
tel náklady MÚ SAV Košice 16,18 EUR
s DPH
 
006/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  02.01.2017 24.01.2017
 
tel. náklady B. Bystrica, Bratislava 80,30 EUR
s DPH
 
005/2017 Mediaprint-Kapa
(IČO: 35792281)
Adresa:
Stará Vajnorská 9
831 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  03.01.2017 17.01.2017
 
expedícia povinných výtlačkov 7,66 EUR
s DPH
 
004/2017 AJFA+AVIS
(IČO: 31602436)
Adresa:
Klemensova 34,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  02.01.2017 12.01.2017
 
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 EUR
s DPH
 
003/2017 T-com, a.s.
(IČO: 35763469)
Adresa:
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  31.12.2016 16.01.2017
 
mob. telefóny + mob. interenety 234,76 EUR
s DPH
 
002/2017 RTVS-rozhlasová a televízna spoločnosť
(IČO: 36857432)
Adresa:
Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  09.01.2017 09.01.2017
 
rozhlas a televízia 1. polrok 477,90 EUR
s DPH
 
001/2017 Slovenská štatisktická a demografická spoločnosť
(IČO: 00178764)
Adresa:
Miletičova 3,
821 08 Bratislava
Matematický ústav SAV 09.01.2017 09.01.2017
  09.01.2017 09.01.2017
 
presun fin. prostriedkov 420,00 EUR
s DPH