Veľká Británia - zástava FB

Zmluvy, faktúry, objednávky

(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011

(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zákazky na dodanie tovaru/služieb

Zmluvy | Faktúry | Objednávky

Objednávky

2017

Počet nájdených objednávok v roku 2017: 14

č. Dodávateľ Príjemca Id obj.
Id zmluvy
Dátum
Účel
Podpísal (funkcia) Suma
Súbor(y)
14. Lamitec, s.r.o.
(IČO: 35710691)
Adresa:
Pestovateľská 16147/9,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2017014
 
02.03.2017
kancelárske potreby
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 186,78 EUR
s DPH
 
13. DOXX-str. lístky
(IČO: 360391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav SAV 2017013
 
24.02.2017
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 106,24 EUR
s DPH
 
12. Kongresové centrum SAV
(IČO: 42159580)
Adresa:
Zámocká 18,
919 04 Smolenice
Matematický ústav SAV 2017012
 
22.02.2017
výročný seminár- ubytovanie a strava
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 71,74 EUR
s DPH
 
11. GRATEX International
(IČO: 35743468)
Adresa:
Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2017011
 
27.02.2017
tlačiareň + tonery
doc. RNDr.Karol Nemoga. CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 928,92 EUR
s DPH
 
10. Skrivanek Slovensko
(IČO: 36409812)
Adresa:
Mlynská 22,
040 01 Košice
Matematický ústav SAV 2017010
 
21.02.2017
kurz AJ
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 187,14 EUR
s DPH
 
9. SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2017009
 
21.02.2017
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 956,90 EUR
s DPH
 
8. R. Minich-Autoškola
(IČO: 32101571)
Adresa:
Vápenná 13,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2017008
 
14.02.2017
školenie vodiča
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 24,00 EUR
s DPH
 
7. Slovart G.T.G.
(IČO: 31346359)
Adresa:
Krupinská 4,
852 99 Bratislava
Matematický ústav SAV 2017007
 
02.01.2017
Knihy
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 234,64 EUR
s DPH
 
6. I.E.G. Stravovacie služby
(IČO: 11707402)
Adresa:
Hodská 1650,
924 01 Galanta
Matematický ústav SAV 2017006
 
24.01.2017
Stravné lístky odd. informatiky
doc. G. Okša, CSc. (vedúci odd. informatiky MÚ SAV) 16,25 EUR
s DPH
 
5. ORBIX,s.r.o.
(IČO: 445521131)
Adresa:
Obchodná 48,
811 06 Bratislava
Matematický ústav SAV 2017005
 
30.01.2017
letenky - Jiráskova + doktornadi
prof. RNDr. A. Dvurečenskij, DrSc. (zástupca riaditeľa) 1 903,83 EUR
s DPH
 
4. DOXX - str. listky
(IČO: 36391000)
Adresa:
Kálov 356,
010 01 Žilina
Matematický ústav 2017004
 
27.02.2017
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 134,07 EUR
s DPH
 
3. SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2017003
 
25.01.2017
stravné lístky
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 1 696,20 EUR
s DPH
 
2. GRATEX International
(IČO: 35743468)
Adresa:
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
Matematický ústav SAV 2017002
 
18.01.2017
PC komponenty
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) 2 509,68 EUR
s DPH
 
1. SAV- úrad
(IČO: 00037869)
Adresa:
Štefánikova 49,
814 73 Bratislava
Matematický ústav SAV 2017001
 
16.01.2017
ubytovanie hosťa
doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. (riaditeľ MÚ SAV) -